Google+

mechaniczne i elektroniczne

systemy kontroli dostępu

Nasze cele

Pracownicy firmy PHU Mirpol są w stanie zapewnić kompleksowe wyposażenie dla każdego rodzaju obiektu, hotelowego, biurowego, w tym również specjalnego przeznaczenia (w zakresie projektowania i realizacji wysoko specjalistycznych systemów zabezpieczeń dla obiektów specjalnej ochrony podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, Ministerstwu Obrony Narodowej, Urzędom Centralnym, Zarządom Banków Centralnych itp.) oraz mieszkalnego w najnowocześniejsze zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne produkcji renomowanej firmy hiszpańskiej oraz wielu firm współpracujących z tym przedsiębiorstwem branżowym w Europie. PHU Mirpol, na stałe współpracująca z tymi dostawcami, stara się uzyskiwać korzystne dla swoich Klientów ceny i warunki dostaw.

Specjaliści pionu technicznego gwarantują ścisłą współpracę na etapie tworzenia tzw. "planu klucza" (czyli hierarchii dostępu do pomieszczeń), co pozwala na eliminację ewentualnych błędów i dostosowanie konfiguracji na planie do potrzeb organizacyjnych obiektu.

W imieniu firmy TESA, firma PHU Mirpol zapewnia pełen serwis wraz z objętym ścisłą kontrolą procesem dorabiania kart magnetycznych lub kluczy mechanicznych.

Techniczne środki zabezpieczenia stosowane przez firmę PHU Mirpol są dobierane i sprawdzane pod kątem ich niezawodności i najwyższych w swojej klasie parametrów. Producenci stosowanego sprzętu gwarantują wieloletnie dostawy części zamiennych i komponentów, nawet po zakończeniu produkcji danego systemu oraz pełną gamę kolejnych generacji urządzeń.

X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję